Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska rozciąga się zarówno po terenach północno-wschodniej Polski, jak i graniczącej z nią Białorusi. Jest to jeden z niewielu zachowanych w nienaruszonym stanie kompleksów leśnych w całej Europie. Obszar Puszczy Białowieskiej to około sto pięćdziesiąt tysięcy hektarów lasów i pięknych krajobrazów. Puszcza znajdująca się po polskiej stronie, objęta jest ochroną poprzez Białowieski Park Narodowy, natomiast po stronie Białoruskiej Park Narodowy Bieławieżskaja Puszcza. Razem tworzą od 1979 roku jeden z trzech transgranicznych obiektów dziedzictwa światowego Unesco w Europie.

Odtrucia alkoholowe
http://www.odtruwamy.pl/
Szybko i dyskretnie, przyjeżdżamy do domu pacjenta.
Natychmiastowa ulga. Doświadczeni lekarze. Bezpłatny dojazd.

Puszcza Białowieska jest jednym z najbardziej naturalnych miejsc w Polsce, i leży w dorzeczu rzek Leśna oraz Narewka. Jest to również jedno z miejsc, które stanowi ostoję, dla rzadko występujących już w Europie gatunków zwierząt oraz roślin, dzięki czemu udało się ocalić już nie jeden gatunek. Jest tak, ponieważ Puszcza Białowieska od bardzo dawna podlega wysokiej ochronie. Za czasów królewskich, tereny te były miejscem polowań, natomiast od 1921 roku Puszcza Białowieska jest już objęta ochroną przez prawo.

Puszcza Białowieska jest więc bogata w strukturę fauny i flory. Jeśli chodzi o faunę Puszczy, to są to ostatnie o charakterze pierwotnym lasy, znajdujące się na niżu europejskim. Do gatunków, które udało się ocalić na tych terenach, należą słynne żubry, który jest królem i symbolem Puszczy Białowieskiej. Po przeprowadzonej restytucji, obecnie żubry w licznych ilościach żyją na wolności. Można również znaleźć tutaj wiele innych, rzadkich przedstawicieli fauny, takich jak : łoś, jeleń, sarna, dzik, wilk, ryś oraz żbik. Również flora w Puszczy Białowieskiej jest naprawdę bogata i można w niej znaleźć gatunki, które nie występują w innych miejscach. Na terenach Puszczy znajdziemy lasy liściaste, grądy, olsy, które pojawiają się na terenach podmokłych, bory na suchych obszarach, dęby, które należą do pomników przyrody, a także wiele innych chronionych gatunków roślin oraz naprawdę bogata ilość gatunków grzybów.

To wyjątkowe miejsce i walory przyrodnicze Puszczy Białowieskiej przyciągają spora liczbę turystów, którzy chętnie podróżują po szlakach puszczy i podziwiają przepiękne krajobrazy. Prócz wartości przyrodniczych, w Puszczy Białowieskiej znajdziemy także sporo elementów kulturowych, które zachowało się tutaj w sporej ilości. Drewniane budownictwo, krzyże katolickie oraz prawosławne, a także wiele innych obiektów kultury materialnej. Są to miejsca również licznie zwiedzane przez turystów, na terenach tej pięknej Puszczy.