38 policjantów otrzymało nominację na wyższy stopień

38 policjantów otrzymało nominację na wyższy stopień

RADZYŃ PODLASKI: Tegoroczne obchody Święta Policji były okazją do wręczenia nominacji, odznaczeń oraz nagród.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi nadinsp. Dariuszowi Działo przez dowódcę uroczystości nadkom. Andrzeja Antoniewskiego. Następnie po przywitaniu zaproszonych gości, głos zabrał  Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim nadkom. Jerzy Czebreszuk, który dziękował funkcjonariuszom za pełnioną służbę oraz gratulował awansów i odznaczeń podkreślając jednocześnie wagę współpracy Policji z władzą samorządową, prokuraturą oraz działającymi na terenie powiatu służbami i instytucjami.

Podczas uroczystości wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie policyjne. Łącznie awansowanych zostało 38 policjantów. Poza mianowaniem funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe Komendant Wojewódzki Policji przyznał trzem funkcjonariuszom nagrody pieniężne  za ponadprzeciętne zaangażowanie, własną inicjatywę w służbie oraz wzorowe wykonywanie zadań służbowych. W trakcie akademii, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” uhonorowany został nadkom. Jerzy Czebreszuk. Natomiast 4 funkcjonariuszy uhonorowanych zostało Brązową Odznaką zasłużony policjant.  Funkcjonariusze odebrali odznaczenie z rąk Lubelskiego Komendanta wojewódzkiego nadkom. Medalami za długoletnią służbę, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorowani zostali: złotym medalem mł. asp. Krzysztof Jędruszczak, a srebrnym nadkom. Andrzej Antoniewski. Uroczyste odznaczenie tych funkcjonariuszy odbędzie się w dniu 17 lipca podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Białej Podlaskiej. Z okazji „25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów” decyzją Zarządu Głównego medale 25-lecia otrzymało 5 policjantów. Odznaczenie tych funkcjonariuszy odbędzie się w dniu 17 lipca podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Białej Podlaskiej. Z okazji „25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów” decyzją Zarządu Głównego medale 25-lecia otrzymało 5 funkcjonariuszy. Dodatkowo Komendant Powiatowy Straży Pożarnej mł. bryg. Mirosław Walicki wyróżnił 4 funkcjonariuszy za podjęcie skutecznych działań ratowniczych podczas pożaru mieszkania w miejscowości Ulan Majorat w lutym 2015 roku.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *