Inwestycje miejskie w 2015 roku

Inwestycje miejskie w 2015 roku

Środki w kwocie 1.251.057,59 zł które miały zostać przeznaczone na inwestycję: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – turystycznego Międzyrzeckie Jeziorka – II etap” zostaną przeznaczone na budowę i przebudowę dróg miejskich, jednak nie w całości. Kwota w wysokości 110.000,00 zł została zabezpieczona na spłatę zobowiązań wynikających z podjęcia decyzji o rezygnacji z inwestycji na Międzyrzeckich Jeziorek. Podczas VI Sesji Rady podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. W planie zadań inwestycyjnych dokonano zmian w zakresie:

 • działu transport i łączność,
 • działu gospodarki komunalnej,
 • ochrony środowiska,
 • działu kultury fizycznej.


Plan inwestycyjny na rok 2015:

 • Opracowanie projektu budowlanego budowy ulicy Lipowej – 15.000,00 zł
 • Opracowanie przebudowy ulicy Pułaskiego i Plac Dworcowy – 20.000,00 zł
 • Przebudowa chodnika w ulicy Staromiejskiej – I etap – 120.000,00 zł
 • Przebudowa ulicy Ceglanej – 180.000,00 zł
 • Przebudowa ulicy Parkowej – 210.000,00 zł
 • Przebudowa ulicy Piramowicza – 130.000,00 zł
 • Przebudowa ulicy Zachodniej – 180.000,00 zł
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Adamki – I etap – 200.000,00 zł
 • Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ulicy Pułaskiego i Plac Dworcowy – 20.000,00 zł.

Zabezpieczono również środki finansowe na inwestycję dotyczącą przebudowy i rozbudowy budynku zaplecza Stadionu Miejskiego im. Bronisława Saczuka w kwocie 297.168,00 zł. Planowana kwota nakładów wynosi 1.429.881,00 zł, w tym 646.119,00 zł finansowane będzie ze środków budżetu państwa. Realizacja projektu obędzie się w latach 2015-2016 (przewidywany termin rozpoczęcia prac sierpień 2015 roku).


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *