Konferencja „Podlascy i Polescy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga”

Konferencja „Podlascy i Polescy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga”

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej włącza się w obchody Roku Kolberga: we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łomazach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej, organizuje konferencję Podlascy i Polescy Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga. Za zasługi dla kultury ludowej, która odbędzie się 26 września o godzinie 10:45  w Auli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 w Białej Podlaskiej.

Czym jest Nagroda im. Oskara Kolberga?

Nagroda im. Oskara Kolberga jest ogólnopolskim prestiżowym wyróżnieniem, honorującym całokształt działalności twórców ludowych: od śpiewaków, przez instrumentalistów, aż po gwarę i rękodzielnictwo. Przyznawana może być również za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Głównym fundatorem nagród i honorowych wyróżnień, a także patronem Nagrody im. Oskara Kolberga jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem i niejako organem wykonawczym Nagrody jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze z Oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Nagrody mają postać dyplomu, medalu i gratyfikacji pieniężnej. Przyznawane są raz w roku, około dwunastu laureatom w kategoriach: twórczości artystycznej indywidualnej, kapel ludowych i zespołów folklorystycznych oraz w dziedzinie działalności badawczej i dokumentacyjnej, służącej upowszechnianiu kultury ludowej. Nagrody honorowe wyróżniają osiągnięcia osób, instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w Zamku Królewskim w Warszawie.

Cel Konferencji

Konferencja będzie okazją do przypomnienia laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga, ich wybitnych osiągnięć w dziedzinie tworzenia i popularyzacji kultury ludowej naszego regionu oraz promocji dorobku kulturowego województwa lubelskiego. W imieniu organizatorów konferencji, zostaną uhonorowane zespoły śpiewaczo – obrzędowe, wyróżniające się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie popularyzacji pieśni, obrzędowości, gwary i kultury ludowej naszego regionu. Za wieloletnią pracę oraz zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej zostaną wyróżnieni Podlascy i Polescy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga, którzy wychowali sobie godnych następców promujących kulturę naszego regionu. Konferencję Patronatem Honorowym objął Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Program Konferencji

26 września, Aula Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. KEN w Białej Podlaskiej

  • 10:45–11:00 – Film Malarz natury – rzecz o Bazylim Albiczuku
  • 11:00–11:15 – Otwarcie spotkania i powitanie gości
  • 11:15–11:30 – Nagrody im. Oskara Kolberga i ich rola w zachowaniu kultury tradycyjnej w regionach – Dorota Ząbkowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • 11:30–11:45 – Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa, inspiracje, kontynuacje – prezentacja wystawy multimedialnej
  • 11:45–12:00 – Fenomen podlaskiego i poleskiego „zagłębia” laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga – prof. dr hab. Jan Adamowski, przewodniczący kapituły Nagrody im. Oskara Kolberga
  • 12:00–14:00 – Podsumowanie i dyskusja: Praktyczne aspekty opieki lokalnych instytucji kultury nad laureatami Nagrody im. Oskara Kolberga oraz ich dorobkiem artystycznym, Wystąpienia gości, Występ Zespołu śpiewaczego Lewkowianie z Dokudowa działający przy GOK w Białej Podlaskiej
  • 14:10–14:45 – Złożenie kwiatów na grobie Aleksandry Daniluk na prawosławnym cmentarzu przy Cerkwi Świętych Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *