Ruszył kolejny nabór do służby w policji - ponad 200 etatów

Ruszył kolejny nabór do służby w policji – ponad 200 etatów

Planowane przyjęcie do służby w 2015 roku:

 • 2 kwietnia – 40 osób,
 • 2 lipca – 45 osób,
 • 5 października – 50 osób,
 • 2 grudnia – 28 osób,
 • 30 grudnia – 53 osoby

Służbę w policji może pełnić:

 • obywatel polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Lista dokumentów, które należy złożyć, aby ubiegać się o przyjęcie:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy – część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinny osobiście złożyć dokumenty w dniach wtorek,środa, czwartek w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 81- 535-46-55.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/powiatowej Policji województwa lubelskiego.

Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *